Hållbarhet

Fester för framtiden

Vi vill leda utvecklingen i att ta fram mer hållbara produkter inom fest- och engångsartiklar samt verka rådgivande för återförsäljarmarknaden och vara med i omställningen mot bättre miljöalternativ för konsumenten. Arbetet för ett mer hållbart segment kommer att vara avgörande för marknaden.

Vårt miljöfokus är en viktig del i vårt kunderbjudande och målet är att aktivt och ansvarfullt kunna bidra till hållbar utveckling genom att visa respekt för människor, samhälle och naturresurser.

Vårt miljöfokus är en viktig del i vårt kunderbjudande och målet är att aktivt och ansvarfullt kunna bidra till hållbar utveckling genom att visa respekt för människor, samhälle och naturresurser.

Vi ska också påverka våra leverantörer att främja hållbar utveckling genom att formulera gemensamma mål samt genomföra löpande tester av produktinnehåll och produktionsmetoder. För att kunna vara tongivande inom hållbarhetsfrågan har vi formulerat ett antal punkter som vi ska förhålla oss till.

  • Samtliga förpackningar ska vara plastfria. Förpackningarna ska, i de fall det är möjligt, vara utformade för att förvara produkten för återanvändning.
  • Produkterna ska vara av sådan kvalitet att livslängden förlängs och därigenom minska onödig konsumtion.
  • Produktutveckling i syfte att förflytta segmentet från engångsprodukter till återanvändningsbara produkter sker långsiktigt.
  • Vi arbetar endast med fabriker som kan leva upp till våra krav beträffande miljö, hållbarhet och arbetsvillkor.
  • Produktionen sker primärt i Asien och vi arbetar aktivt med att hitta transportsätt som reducerar miljöpåverkan när produkterna fraktas.